Uncategorized

Hur man arbetar på distans i Sverige

I takt med att internet har vuxit har möjligheterna att jobba hemifrån blivit fler. På senare år har marknaden för platsoberoende arbeten fullkomligen blommat. Idag är det enkelt att hitta uppdragsgivare via många plattformar och oavsett vad personer vill jobba med är det ofta möjligt att hitta ett bra arbete att utföra hemifrån. I Sverige är det fortfarande svårt att hitta traditionella arbeten och anställningar att göra hemifrån. För de som vill ta steget och jobba på valfri plats i världen krävs det oftast någon form av egenanställning eller att ett eget företag startas.

Hitta uppdragsgivare

Ett första steg för att komma igång är att leta upp en en mötesplats på nätet där uppdragsgivare eller frilansaren kan annonsera. För den som ännu inte vill starta upp något eget har det på senare tid dykt upp ett fåtal företag som har vanliga anställningar för distansarbete. Utbudet på fasta anställningar som erbjuder arbetstagare att arbeta på distans är fortfarande begränsat, men de uppstår i allt större utsträckning. Den som kan tänka sig att arbeta mot provisionsbaserad lön genom att arbeta som säljare kan idag hitta många arbetsgivare.

Hur man arbetar på distans i Sverige

Frihet under ansvar

Fördelarna med att arbeta hemifrån är många. Det första många pratar om är friheten i att kunna bo på valfri ort samt friheten att kunna planera sina dagar mer fritt. Personer som börjar med distansarbete kommer att upptäcka att ansvaret i att få jobbet utfört, även om det är på valfri tid på dagen, är något som kan vara en av de negativa aspekterna. Omgivningen har ännu inte anpassat sig till att arbete som ska utföras hemifrån ändå kräver att arbetstagaren verkligen utför arbetet. Det kan ta ett tag att hitta en balans mellan fritid och arbete.

Sverige beräknas ha stor potential i att utveckla arbete hemifrån även om länder som till exempel Finland har kommit lite längre idag. Det geografiska läget i Sverige gör att många personer skulle ha fördel av att kunna arbeta hemifrån. Avstånd till arbetet kan vara väldigt långa i många delar av landet, vilket gör att det både har ekonomiska och miljömässiga fördelar. I de delar av landet där det finns färre möjligheter till arbete öppnar distansarbete upp för att fler personer ska kunna få sysselsättning, än om de skulle arbeta på plats.